Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA PRZEDSZKOLAKA

GODZINA
6:30 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy swobodne, indywidualne inspirowane przez nauczyciela.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Praca indywidualna z dzieckiem.
Poranna gimnastyka dla smyka.
8:00 - 8:30 Czynności higieniczno - porządkowe. Przygotowanie do I śniadania.
I śniadanie
9:00 - 10:00 Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze realizujące program wychowania przedszkolnego.
Zajęcia dodatkowe zawarte w opłacie czesnego.
10:00 - 10:30 Czynności higieniczno - porządkowe. Przygotowanie do II śniadania.
II śniadanie.
10:30 - 12:00 Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze realizujące program wychowania przedszkolnego.
Zajęcia dodatkowe zawarte w opłacie czesnego.
Edukacja zdrowotna – zabawy i zajęcia na świeżym powietrzu.
12:00 - 13:00 Czynności higieniczno - porządkowe. Przygotowanie do obiadu.
Obiad.
13:00 - 14:30 Relaksacja poobiednia (grupy młodsze).

14:30 - 15:30 Zajęcia dodatkowe - (pozostałe zajęcia z dodatkowej oferty przedszkola).
15:30 - 16:00 Czynności higieniczno - porządkowe. Przygotowanie do podwieczorka.
Podwieczorek.
16:00 - 18:30 Rozchodzenie się dzieci do domów.
Zabawy swobodne, indywidualne inspirowane przez nauczyciela.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Praca indywidualna z dzieckiem.